Aktuality

Ředitel školy vyhlašuje po projednání se zřizovatelem - odborem školství MMZ  podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona volný den v termínu: pátek 21. 11. 2014. Volný den je vyhlášen ze závažných organizačních důvodů.