Úvodní stránka

Předání cen úspěšným žákům

Novinky

     Poslední týden školy odměnil pan ředitel nejúspěšnější žáky tohoto školního roku. Jednalo se vždy o dva žáky z každé třídy, které vybral třídní učitel za celoroční práci pro třídu, školu nebo za studijní úspěchy. Letos byly ceny také předány talentovaným dětem, které vynikají v určitém oboru, sportu nebo např. tanci. Ocenění se také dočkali nejlepší žáci ve sběru papíru i nejlepší třídy školy. Pro oceněné žáky byl připraven doprovodný program v tělocvičně, který přichystala paní učitelka Stoppaniová. K vidění tak byla hudba, zpěv, tanec či africké bubnování. Poté děti obdržely za celoroční práci dárkovou poukázku na nákup knižní odměny.

Oceněným žákům blahopřejeme!

/src/image2013-2014/oceneni2014.jpg

| 2. 7. 2014 22:18 | Mgr. Pavel Růžička | Celý článek | Tisk článku |

Kroužek našich flétnistů měl svůj první koncert

Novinky

     Minulý týden měl kroužek našich nejmenších dětiček svůj první flétnový koncert. Před publikem, které tvořilo převážně rodičovské osazenstvo, poprvé předvedly, co se za tento školní rok s paní učitelkou Markétou Kunstovou naučily.

     Koncert si přišel poslechnout i pan ředitel, který nadané hudebníky pochválil. Děkujeme všem účastníkům za krásný zážitek.

/src/image2013-2014/zebra01.jpg

/src/image2013-2014/zebra02.jpg

/src/image2013-2014/zebra03.jpg

/src/image2013-2014/zebra04.jpg

| 25. 6. 2014 07:36 | Mgr. Pavel Růžička | Celý článek | Tisk článku |

Poděkování všem rodičům

Novinky

Vážení rodiče,
pomalu se blíží konec školního roku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům za vstřícné chování a zájem o naši práci. Zvláště bych chtěl vyzvednout Vaši účast na všech aktivitách, které jsme v základní škole pořádali. Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci.

Přeji Vám pevné zdraví, načerpání nových sil v době  dovolené a mnoho spokojenosti v osobním životě.

Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy

| 25. 6. 2014 06:23 | Mgr. Zdeněk Mikoška | Celý článek | Tisk článku |

Přeji celé třídě 1. B pěkné prázdniny.

Novinky

Všechny děti se během školního roku snažily dosahovat co nejlepších výsledků a všechny zvládly učivo první třídy. Děti si pomáhaly, během vyučovacích hodin byly aktivní. Udělaly velký kus práce a za to jim všem náleží velká pochvala. Děkuji všem rodičům za spolupráci během školního roku, dětem za aktivitu v hodinách. Přeji i do dalších školních let mnoho úspěchů.
S pozdravem a přáním příjemných prázdninových dnů třídní učitelka

                                                                                              Ilona Klásková 

/src/image2013-2014/krtek-dort.jpg

| 24. 6. 2014 13:50 | Ilona Klásková | Celý článek | Tisk článku |

Mírový běh

Novinky

V pátek 19. června 2014 čekalo na děti z prvních tříd překvapení.

Na návštěvu naší školy přijeli, přesněji přiběhli účastníci celosvětového štafetového běhu PEACE RUN.

Mírový běh je organizován sportovci a dobrovolníky z občanského sdružení PEACE RUN a symbolizuje přátelství, porozumění, mír a harmonii. Děti se zúčastnily pěkného programu, mohly si podržet mírovou pochodeň a poslat s ní své přání kamarádům do dalších míst a zemí.

Školní fotogalerie

Fotogalerie organizátorůReport bude také na webových stránkách organizátorů akce www.peacerun.cz

| 24. 6. 2014 09:48 | Ilona Klásková | Celý článek | Tisk článku |


Zobrazit všechny aktuality