Aktuality

Byli jsme zapojeni do projektu EU peníze školám. Veškeré informace si můžete vyžádat na: ruzicka@zskriby.cz.

Ve čtvrtek 28. 5. budou žáci 1. ročníku slavnostně pasováni na čtenáře.

Škola je zapojena do projektu EU - Rodilí mluvčí do výuky.

V úterý 9. 6. proběhne focení tříd.

V úterý 19. 5. se od 16:30 konají třídní schůzky.

11. 6. proběhne setkání s partnerskou školou v Martině.

 

Zlínská olympiáda škol v OB

Novinky

Dne 14.května 2015 proběhlo závěrečné čtvrté kolo Zlínské olympiády škol v orientačním běhu. Naši školu reprezentovalo celkem 26 žáků.

Zde jsou výsledky. Vynikající 2.místo obsadily ve své kategorii žákyně třídy 4.A Natálie Mikuličková a Kateřina Zámečníková. Velice pěkné 4. místo obsadila dvojice Otto Lazúr a Filip Navrátil ze třídy 3.B.  Pěkné 6.místo obsadil ve své kategorii Lukáš Javora (5.A) a 7.místo Jiří Varaďa (5.A). Dále 6.místo obsadila ve své kategorii  ještě Linda Pospíšilová (6.B).  
Dále se na bodovaných místech ve svých kategoriích umístili tito žáci: 9.místo Adina Hrůzová (5.A), 9.místo Jan Demeter (6.B), 11. místo dvojice Filip Huňa a Jakub Jan (3.C), 14.místo Matyáš Dalajka a Justýna Schovajsová (3.C) a 15. místo obsadila Nikola Vingárková (5.A).

Všem jmenovaným blahopřejeme!

Naše škola skončila celkově po čtyřech kolech (2 podzimní a 2 jarní) na pěkném čtvrtém místě mezi zúčastněnými zlínskými školami. Všem žákům, kteří v tomto školním roce naši školu reprezentovali, děkujeme za účast a pevně věříme, že se v příštím školním roce závodů v hojném počtu opět zúčastní.

                                                                                     Mgr. Šárka Makówková 

/src/image2014-2015/2orientak01.jpg

/src/image2014-2015/2orientak02.jpg

/src/image2014-2015/2orientak03.jpg

/src/image2014-2015/2orientak04.jpg

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Novinky

Vážení rodiče,

     pro školní rok  2015/2016   bylo Vaše dítě k povinné školní docházce přijato na naši školu, proto Vás zveme

 

 na první společnou schůzku rodičů a pedagogů, která se koná

 

                                          v  úterý  2. 6. 2015  v  16.00  hod.

ve školní jídelně.

 

            Budete seznámeni se zařazením svého dítěte do třídy.  Pak budete mít první setkání s třídní učitelkou.

     Budeme Vás informovat o organizaci vyučování, provozu školy, školní družiny a školní jídelny, zodpovíme Vaše případné dotazy, poradíme při řešení problémů, doporučíme a ukážeme Vám vhodné pomůcky pro výuku prvňáčků, abyste přes prázdniny mohli dětem vše v předstihu připravit.

 

     Pokud se nebudete moci schůzky zúčastnit, žádáme Vás, abyste dali vědět předem 

e-mailem (vaculikova@zskriby.cz), telefonicky (577 142 075; 577 140 021).

 

V příloze zasíláme závaznou přihlášku do školní družiny. Pokud budete chtít, aby vaše dítě chodilo také do školní družiny, nezapomeňte přihlášku vyplnit a odevzdat na této schůzce (je to poslední možný termín k odevzdání přihlášky).

 

     Školní rok 2015/2016 bude zahájen v úterý 1. září 2015 v 8,30 h.

 

Na úspěšnou spolupráci s Vámi se těší vedení školy, vyučující v 1. ročnících a vychovatelky školní družiny.

 

Zlín 11 . 5 .2015

 

Mgr.Zdeněk Mikoška                                                                        Magda Matušková

     ředitel školy                                                                                    učitelka                   

Příběhy našich sousedů v médiích

Novinky

Jak už jsme Vás informovali, naše půlroční snažení v projektu příběhy našich sousedů bylo završeno 20. dubna 2015 slavnostní prezentací všech prací. Jak to vše probíhalo, můžete zhlédnout také na následujích odkazech:

http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehy-pametniku/zlin/zaverecna-prezentace-zakovskych-tymu-ve-zline
http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/skolaci-patrali-po-neobjevenych-pribezich-pametniku-totalit-20150421.html


Zobrazit všechny aktuality