Aktuality

Přejeme všem našim žákům krásné prázdniny a rodičům pohodovu dovolenou

Naše škola opět v médiích - tentokrát Magazín Zlín a Zlínský deník

Byli jsme zapojeni do projektu EU peníze školám. Veškeré informace si můžete vyžádat na: ruzicka@zskriby.cz.

Za chvíli začínáme :)

Informace o zahájení školního roku

Novinky

Školní vyučování začíná ve čtvrtek 1. září v 8:00 h.

Čtvrtek 1. 9. 

pro žáky 2. ročníku - 9. ročníku

 • školní budova se otevírá v 7:40 h.
 • výuka pro žáky bude od 8:00 h. do 9:30 h.
 • žáci si přinesou s sebou přezůvky, psací potřeby, poznámkový blok
 • obědy se vydávají od 9:30 h. do 10:30 h.

pro žáky 1. ročníku

 • žáci 1. ročníku se shromáždí v 8:30 h. na nástupišti před hlavním vchodem
 • třídní učitelky je i s rodiči odvedou  do třídy
 • výuka pro žáky bude od 8:30 h. do 10:00 h.
 • žáci si přinesou s sebou aktovku a přezůvky
 • obědy se vydávají od 9:30 h. do 10:30 h.

Pátek  2. 9.

 • 1. ročník má výuku od 8:00 h. do 10:45 h. /od 11:00 h. oběd/
 • 2. - 5. ročník  8:00 h. do 10:45 h. třídnické hodiny

                     10:55 h. do 11:40 h. výuka podle rozvrhu

 • 6. - 9. ročník  8:00 h. do 10:45 h. třídnické hodiny

                     10:55 h. do 12:35 h. výuka podle rozvrhu

Od pondělí 5. 9. výuka podle rozvrhu mimo 1. ročník.

 • 1. ročník má výuku od 8:00 h. do 10:45 h. /od 11:00 h. oběd/ (5.-7.9.)

 

Provoz školní družiny   od 1. 9.

/žáci se dostaví do družiny nejpozději do 7:00 h./

ranní                   6:30 h. - 7:40 h.       

odpolední         11:40 h. -16:30 h.

 

Prodej  a dobíjení čipových a karet   /u hlavního vchodu/

Prodej čipových karet a vklady na účty v hotovosti na měsíc září . U hlavního vchodu do školy.  31. 8.  -středa              8:00-11:00  hodin  

1.  9.   -čtvrtek            9:00-12:00 hodin

2.  9.   -pátek              7:00-  8:00 hodin, 10:00-13:00 hodin

 Cena čipové karty Kč 92,--

 Bezhotovostní platba - formou inkasa probíhá vždy 15. den daného měsíce.

Za září provedete platbu hotově.

 

Výdej obědů

1. 9.                                                    09:30 -10:30

2. 9.                                                    11:00 -13:00

 5.-7.9.                                                11:00 -14:00 (1. ročník 11:00-11:40)

od 8.9.                                                11:40-14:00   

 

Ve Zlíně 2016-06-20

 

Mgr. Zdeněk Mikoška

ředitel školy

Elektronická žákovská knížka

Novinky

Vážení rodiče a žáci, od nového školního roku bude na 2. stupni zavedena elekronická žákovská knížka. Žáci budou mít ve školním roce 2016/2017 verzi papírovou i elektronickou. Škola volila postupný přechod na tento systém. Od školního roku 2017/2018 bude na 2. stupni pouze elekronická ŽK. Na začátku školního roku obdrží rodiče heslo, pod kterým se mohou přihlásit do systému. Elektronická ŽK spočítá žákovi přesný průměr s ohledem na hodnotu jednotlivých známek. Žák i rodiče tak mohou okamžitě vidět, jaká vychází průběžná známka.

Pravidla a bodové hodnocení:

Elektronická žákovská knížka – hodnota známek (validita)

 

Každá známka udělena žákovi za určitý výkon má svoji váhu. 

Váha známky v rozmezí 2 – 10 bodů udává "důležitost" známky pro výslednou klasifikaci (např. jednička ze čtvrtletní písemné práce o váze 10 bodů má stejnou hodnotu jako pět jedniček z aktivity v hodině s nejmenší váhou 2 body).

Systém elektronické ŽK následně v každém předmětu počítá vážený průměr, který respektuje váhu známky a který je směrodatný pro stanovení výsledné známky.

Ke známce učitelé přidávají informace o tématu, ze kterého byla udělena, a datum, kdy byla udělena (případně zapsána do eŽK).

Při udělení výsledné známky bude respektováno matematické zaokrouhlování:

např. průměr 1,5 zaokrouhluje na známku 2 – chvalitebný,

         průměr 1,49 zaokrouhluje na známku na 1 – výborný.

 

Vysvětlení:

Bodové hodnocení je jednotné pro celý 2. stupeň.

10 bodů je za známku, která má největší váhu, 2 body za známku, která má váhu nejmenší.

10 bodů – čtvrtletní, pololetní a závěrečné písemné práce z ČJ, AJ, M.

6 bodů – kontrolní diktát, jazykový rozbor, kontrolní slohová práce, písemná práce, ústní zkoušení

4 body – krátká písemná práce, kulturní a sportovní deníky, slovíčka

3 body – referát, recitace, skupinová práce, laboratorní práce, výtvarné práce, sportovní výkony, hudební projev, výrobek, samostatná práce

2 body – aktivita v hodině, domácí úkol, nástup, aktuality

V případě dotazů se prosím obraťte na email ruzicka@zskriby.cz.


Zobrazit všechny aktuality