Aktuality

19. 9. se koná Evropský den bez aut.

24. 9. proběhne první Rada žáků od 7:00.

V úterý 30. 9. se konají třídní schůzky.
V pondělí 8. 9. začíná plavání ve třídách 2.A,B a 3.A.
Jídelníček naleznete v sekci Školní jídelna

Bezpečný internet ve škole

Novinky

     K dnešní výuce neoddiskutovatelně patří práce s moderní technikou, digitálními učebními materiály, interaktivní tabulí a internetem. Jako škola se snažíme děti učit správnému využívání a zacházení s moderními technologiemi, které ovšem nesou určitá rizika.           

     Aby učitelé a rodiče měli jistotu, že žáci nebudou ve škole práci s internetem zneužívat, rozhodli jsme se k zakoupení a aktivnímu využívání školního webového filtru. Díky tomuto programu mají žáci zablokované určité typy stránek, které by je mohly potencionálně ohrozit.

     Webový filtr Kernun clear web edu automaticky blokuje zakázané a dětem nevhodné stránky a ve spolupráci se školním ICT koordinátorem umožňuje zakázat i další typy internetových stránek, které mohou děti ohrozit. Jedná se především o návštěvy sociálních sítí (např. facebook), seznamek, kde hrozí riziko seznámení se s deviantními jedinci atp.

     V naší počítačové učebně má navíc každý učitel možnost kontrolovat na svém monitoru práci svých žáků, takže dětem nehrozí žádné riziko.

     Proto si můžete být jistí, že Vaší ratolesti nehrozí na 17. ZŠ žádné riziko spojené s internetem.

Adapťák šestých tříd

Novinky

Jak je již tradicí na naší škole, tak i letos se žáci šestých tříd zúčastnili jednodenního adaptačního setkání, které proběhlo v prvním zářijovém týdnu. Šesťáci spolu se svými třídními učitelkami a výchovnou poradkyní navštívili tzv. nízkoprahové zařízení, kde byl pro ně připraven bohatý program. Cílem celé akce bylo lépe poznat své spolužáky i sami sebe a nastavit pozitivní vztahy v nově vznikajícím třídním kolektivu. Všichni prožili den plný aktivit a her zaměřených na osobní rozvoj a vzájemnou spolupráci. Žáci se také osobně podíleli na tvorbě pravidel třídy. Tímto setkáním žáci společně vykročili do dalšího čtyřletého studia a třídní učitelkou byli oficiálně pasováni žákem druhého stupně.

/src/image2014-2015/adapt01.jpg

/src/image2014-2015/adapt02.jpg

/src/image2014-2015/adapt03.jpg

Organizace školního roku 2014/2015

Novinky

Organizace školního roku 2014/2015
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý  30. června 2015. Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 9. 3. - 15. 3. 2015. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne
v úterý 1. září 2015.


Zobrazit všechny aktuality