Aktuality

Byli jsme zapojeni do projektu EU peníze školám. Veškeré informace si můžete vyžádat na: ruzicka@zskriby.cz.

Naši dva žáci z 9. A se stali zlatými olympioniky v házené na Olympiádě mládeže.

Loučíme se s 9. A a 9. B. Děkujeme, byli jste úžasní :)

Děkujeme paní Spourové a Jiránkové za jejich dlouholetou práci pro školu!

Naše škola se stala mistrem ČR v házené, děvčatům blahopřejeme!

Vysvědčení se vydává v pátek 26. 6. od 8:00 do 9:00

 

Úspěšní žáci tohoto školního roku byli oceněni

Novinky

Poslední týden školy odměnil pan ředitel již tradičně nejúspěšnější žáky tohoto školního roku. Jednalo se vždy o dva žáky z každé třídy, které vybral třídní učitel za celoroční práci pro třídu, školu nebo za studijní úspěchy. Ocenění se také dočkali nejlepší žáci ve sběru papíru i nejlepší třídy školy. Pro oceněné žáky byl připraven doprovodný program v tělocvičně, který přichystala paní učitelka Stoppaniová. K vidění tak byla hudba, zpěv, tanec či africké bubnování. Poté děti obdržely za celoroční práci dárkovou poukázku na nákup knižní odměny.

Oceněným žákům blahopřejeme a přejeme krásné prázdniny!

/src/image2014-2015/oceneni01.jpg

/src/image2014-2015/oceneni02.jpg

/src/image2014-2015/oceneni03.jpg

/src/image2014-2015/oceneni04.jpg

 

Den krizové připravenosti na naší škole

Novinky

Ve středu 24. 6. se na naší škole uskutečnila akce Den krizové připravenosti v rámci jednoho z okruhů RVP Ochrany člověka za mimořádných událostí. Do školy se podařilo získat všechny oslovené složky integrovaného záchranného systému a jako jediná škola ve Zlíně jsme mohli takovou akci uskutečnit. Pro naše děti si pravili stanoviště pracovníci Městské policie Zlín, Hasičského záchranného sboru ZK, Záchranné služby ZK a Pyrotechnická a Zásahová jednotka Vojenské policie Olomouc. Žáci mohli zhlédnout např. tyto ukázky: kynologický výcvik (útok a hlídání cvičeného psa), záchranu člověka v nepřístupném terénu, práci zásahové jednotky, zásah hasičů v terénu, hledání výbušnin, střelné zbraně, granáty, minomety, protitankové a protiletadlové střely, prevenci úrazů dětí, zásady první pomoci, dále si mohli prohlédnout veškerou techniku a vybavení, obleky pyrotechniků, helmy, obušky, vozovou techniku. Dětem se tato akce velmi líbila. Všichni si odnesli plno krásných a zajímavých zážitků. O celou akci byl zájem i ze strany médií, dnes si např. můžete přečíst článek ve Zlínském deníku.

Velké poděkování patří:

p. Konečnému za ukázku terénního záchranného vozidla a všech ukázek

pí Mgr. Novákové – vedoucí prevence Městské policie Zlín

p. plukovníku gšt. Ing. Murčekovi – veliteli Vojenské policie Olomouc

p. Pickovi za organizaci a ukázky Hasičského záchranného sboru ZK

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/vojaci-policiste-i-hasici-se-predvedli-zakum-20150625.html?utm_source=poutaky&utm_medium=web&utm_campaign=poutak-300x300

 

fotogalerie

/src/image2014-2015/krizovapripravenost01.jpg

/src/image2014-2015/krizovapripravenost02.jpg

 

Sběr vršků pro Adélku

Novinky

V uplynulém školním roce se nám podařilo nasbírat kolem 35 pytlů vršků pro Adélku. Rodiče Adélky tak díky vám, kteří jste se na sběru podíleli, mohli koupit pro dcerku potřebný speciální kočárek. Za to vám patří jejich poděkování. Sběr pro Adélku sice v červnu končí, ale začátkem nového školního roku začínáme sbírat vršky pro další nemocnou holčičku - Vendulku. Doufám, že se opět zapojíte.

/src/image2014-2015/adelka.png


Zobrazit všechny aktuality