Úvodní stránka

Projekt - sbírka vršků

Novinky

src/image2013-2014/vrsky_small.jpg

| 22. 4. 2014 11:36 | Lenka Brázdová | Celý článek | Tisk článku |

VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE ŘEDITELEM ŠKOLY NA 9. 5. 2014

Novinky

VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO  DNE  ŘEDITELEM ŠKOLY

 

Ředitel školy vyhlašuje po projednání se zřizovatelem - odborem školství MMZ  podle             § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,

 volný  den v termínu :

                               

Pátek 9. 5. 2014

 

 

Volný den je vyhlášen ze závažných organizačních nebo technických důvodů.

Důvodem pro omezení výuky a vyhlášení ředitelského volna pro žáky  je nutná oprava havarijního stavu stupačky, vysekávání a výměna odpadu na WC.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni způsobem :

-  vývěskou na škole

-  na www stránkách školy                             

-  lístečky zákonným zástupcům s návratkou


                                                         Mgr. Zdeněk Mikoška,ředitel školy

 

 

| 22. 4. 2014 09:16 | Mgr. Zdeněk Mikoška | Celý článek | Tisk článku |

VESELÉ ZOUBKY

Novinky

Poslední den v březnu se děti prvních tříd na naší škole věnovaly zdraví svých zoubků. Všechny se s chutí zapojily do programu „Veselé zoubky", který proběhl ve spolupráci s DM drogerií.

src/image2013-2014/zoubky.jpg

Péče o chrup je návyk, který by si měl osvojit každý už v dětství. Pokud se každodenní starost o chrup stane samozřejmostí už v útlém věku, ušetří to v dospělosti mnoha nepříjemností.

O tom, jak o svůj chrup pečovat, poučoval děti s humorem i vážně z obrazovky oblíbený Hurvínek. Poté děti řešily úkoly a kvízy s tematikou zubního zdraví. A nakonec to nejpříjemnější: odměnou jim byl balíček s mnoha věcmi potřebnými k péči o zdravý chrup, který si odnesly domů.

Celý program se dětem velmi líbil, přinesl jim radost z nových znalostí i pěkných užitečných dárků, které jim věnovala DM drogerie, a určitě splnil svůj cíl - pomoci jim ke krásným a zdravým zoubkům.

 

| 8. 4. 2014 09:15 | Mgr. Lenka Krkošková | Celý článek | Tisk článku |

VRŠKY POMÁHAJÍ

Novinky

Letošní školní rok opět sbíráme vršky od plastových láhví. O tom, že jsme úspěšní svědčí i počet nasbíraných pytlů, kterých bylo v první várce přes patnáct.

V tomto roce jsme se rozhodli spolupracovat a zároveň tak i pomoci rehabilitačnímu stacionáři ve Zlíně, který je určen pro děti s tělesným postižením a zdravotním oslabením, s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, děti s ADD, ADHD a další.

Rehabilitační stacionář sídlí ve Zlíně - Nivách (v bývalé Hanzelkově vile) a jelikož jeho zahrada už neodpovídá požadavkům uživatelů, rozhodli se ve stacionáři pro její renovaci. Jednou z možností, jak získat část finančních prostředků bylo právě už zmiňované sbírání vršků, které se dále třídí a vykupují.

Většina vršků už je odvezena, ale sběr i nadále pokračuje (tato konkrétní pomoc potrvá do konce dubna). Věřím, že i poté budeme aktivně sbírat a podílet se na dalším „dobrém skutku".

Děkuji hlavně všem rodičům za jejich pomoc, žákům za snahu a chlapcům z 5. A za pravidelný sběr vršků z jednotlivých tříd. Velké díky patří i paní školnici Kajšové.

| 8. 4. 2014 07:43 | Lenka Brázdová | Celý článek | Tisk článku |

Noc s Andersenem

Novinky

  Začátek dubna je pro návštěvníky knihovny zlínské ZŠ Křiby už několik let spojen s napjatým očekáváním: Jaká asi bude Noc s Andersenem? Ta letošní, jíž se naše škola zúčastnila po deváté, slibovala kromě dobré zábavy a dobrodružství i napětí. Hlavní osobou této úžasné akce podporující dětské čtenářství byl totiž komiksový detektivní mág komisař Vrťapka z dílny Pavly a Tomáše Etrychových a Petra Morkese.

         A tak se do školních dveří tlačily v pátek odpoledne více než čtyři desítky dětí. Dobrovolně, s nadšením a se spacáky. Po slavnostním zahájení a přivítání milých kamarádů  z Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Zlín  se děti konečně mohly osobně setkat se samotným psím komisařem Vrťapkou. Vzácný host a postrach všech padouchů je seznámil se svou hvězdnou kariérou, dokonce  jim dovolil nahlédnout i do rodinného alba.            

        Aby se děti mohly též aktivně zapojit do pátrání, musely si nejdříve vlastnoručně vyrobit nezbytné pomůcky každého vyšetřovatele - lupu a notýsek k zaznamenávání získaných informací. Pak už nic nebránilo tomu, aby všichni prošli rychlokurzem kriminalistiky. Na ukázkách práce komisaře Vrťapky si jednotlivé soutěžní skupiny zkusily, jak se pracuje s indiciemi. A nutno konstatovat, že se svých úkolů zhostily nejen s vervou, ale i se značnými úspěchy. Následovalo skupinové cvičení ve formulaci indicií vedoucích k odhalení zločinu, řetězové řešení detektivních patálií komisaře Vrťapky a baterkové pátrání po pachatelích dalšího zapeklitého případu.

          Samozřejmě, že na nejúspěšnější řešitele čekaly odměny a na dobrou noc další pohádkové příběhy s detektivními zápletkami.

         To, že se nám letošní Noc s Andersenem vydařila,  je zásluhou nejen ochotných učitelek, ale také studentek Střední školy pedagogické a sociální Zlín, které malým vyšetřovatelům vydatně pomáhaly.  Posluchačky  3. a 4. ročníku pedagogického oboru si v praxi vyzkoušely,  jak těžká, ale zároveň  radostná a zajímavá je práce s dětmi. Moc si této spolupráce vážíme a jsme přesvědčeni, že je přínosem pro obě naše školy.

         Těšíme se na další společné nocování s Andersenem.

    FOTOGALERIE                                                        Mgr. Ludmila Ševčíková                                                                                       

| 7. 4. 2014 16:18 | Mgr. Ludmila Ševčíková | Celý článek | Tisk článku |


Zobrazit všechny aktuality