Aktuality

Prosíme rodiče, aby své návštěvy do školy hlásili v kanceláři školy.

V sekci Pro žáky naleznete přehled kroužků na tento školní rok.

V pátek 3. 10. a sobotu 4. 10. probíhají v Baťově areálu Dny řemesel.

V úterý 30. 9. se konají třídní schůzky.
V pondělí 8. 9. začíná plavání ve třídách 2.A,B a 3.A.
V pátek 10. 10. se na naší škole koná Klauniáda plná her a zábavy!

Sportovní odpoledne

Novinky

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  ZLÍN,  KŘIBY  4788

pořádá  v rámci  Týdne  zdraví  ve Zlíně  sportovní  odpoledne

 pátek  10. října 2014 - areál školního hřiště                                                                  

           15.00-17.00 hod.                                                                   Hlavní partner

aerobic- cvičíme v rytmu                                                  

zábavné soutěže na stanovištích                     

balónková show s klauny                                  

bubnování na africké bubny                            

fotografování s klokánkem  Ríšou

pro děti v cíli odměna          

 

  17.00-17.30 hod.       fotbalové utkání:       rodiče versus učitelé a žáci

 

Srdečně zveme děti a jejich rodiče, kamarády a známé i děti z jiných škol a školek.

V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do tělocvičny, nutné přezutí. Šatny k dispozici.                       

 

CELÁ AKCE SE USKUTEČŇUJE ZA PODPORY MAGISTRÁTU MĚSTA ZLÍN.       

 

VRŠKY OPĚT POMÁHAJÍ

Novinky

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do sbírání vršků z PET láhví pro dobrou věc.

Tentokrát budeme pomáhat nemocné holčičce Adélce. Rodiče jí budou moci ze získaných peněz zakoupit potřebné kompenzační pomůcky, které jim i Adélce značně usnadní život.

Více o Adélce i její nemoci se dozvíte z přiloženého letáčku.

První várka vršků již poputuje za holčičkou v nejbližších dnech. Ať se nám jich podaří nasbírat co nejvíce!

/src/image2014-2015/vicka.png

Volby do školské rady

Novinky

Vážení rodiče,

blíží se konec volebního období stávající školské rady. Podle §167 zákona č.561/2004 Sb. připravujeme volby pro nové volební období (leden 2015 - prosinec 2017).

Ředitel školy v souladu s volebním řádem školské rady ve statutárním městě Zlíně  na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, stanovuje tříčlenný přípravný výbor voleb do školské rady ve složení: Jana Petřvalská (zákonný zástupce rodičů), Mgr. Markéta Svobodová (pedagogický pracovník), Mgr. Jarmila Vaculíková  (pedagogický pracovník).

Přípravný výbor vyhlásí termín voleb a svolá voliče - zákonné zástupce žáků, eviduje návrhy kandidátů, sestavuje jejich seznam, oslovuje kandidáty s požadavkem na písemný souhlas s kandidaturou, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů do školské rady, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb.

Za pedagogické pracovníky i za zákonné zástupce nezletilých žáků budou zvoleni vždy dva zástupci. Dva další členy školské rady jmenuje zřizovatel školy.

Podrobnější informace budeme sdělovat aktuálně.

Zveřejnění informací: na webových stránkách školy, na úřední desce, na třídních schůzkách.

Termín konání voleb: 4. listopadu 2014 vždy od 15.00 do 18.00 hod.

Místo konání voleb: prostor u hlavního vchodu do ZŠ Zlín, Křiby 4788

Kandidáty na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků  navrhují zákonní zástupci přípravnému výboru formou informativního anketního lístku, který obdržíte na třídních schůzkách 30. 9. 2014  od třídních učitelů, popř.  si ho můžete stáhnout na webových stránkách školy. Vyplněný informativní anketní lístek můžete odevzdat při odchodu ze školy po třídních schůzkách u vchodu školy nebo vrátit do školy po dítěti nejpozději do 3. 10. 2014. Informativní anketní lístek odevzdejte podepsaný i v případě, že na něm nebudou žádné návrhy.

 

Děkujeme.

 

                                                             Mgr. Zdeněk Mikoška, ředitel školy


Zobrazit všechny aktuality